Koronawirus a astma

Bądź na bieżąco z najnowszymi informacjami

Koronawirus a astma

Choroba COVID-19, wywoływana przez koronawirusa SARS-CoV-2, to schorzenie, które w większości przypadków przebiega skąpoobjawowo, jednak istnieje pewne ryzyko ciężkiego przebiegu choroby oraz obecności poważnych powikłań zdrowotnych. Te komplikacje są szczególnie niebezpieczne dla osób cierpiących na tzw. choroby współwystępujące, przede wszystkim dotykające układu oddechowego. Jedną z częściej obecnych chorób przewlekłych dróg oddechowych jest astma oskrzelowa, dawniej nazywana „dychawicą”.

Czym jest astma oskrzelowa?

Astma oskrzelowa to choroba, która charakteryzuje się obecnością przewlekłego stanu zapalnego w drogach oddechowych. Jej przyczyna nie jest do końca poznana, a czynniki ją wywołujące są liczne i oddziałują w bardzo złożonych mechanizmach. Podejrzewa się jednak, że występowanie astmy związane jest zarówno ze zmian w materiale genetycznym, jak i z czynnikami środowiskowymi oddziałującymi na dziecko podczas ciąży oraz w okresie poporodowym.

Astma może posiadać różnoraki przebieg, jednak szczególnie niebezpieczne są zaostrzenia astmy, które mogą być wywoływane przez różne czynniki. Często związane są z alergiami i występują pod wpływem kontaktu z określonym alergenem. Podczas napadu astmatycznego dochodzi do skurczy mięśni gładkich tworzących oskrzela, a co za tym idzie do zmniejszenia ich światła oraz znacznie utrudnionego przepływu powietrza. W związku z tym patomechanizmem u pacjenta pojawiają się objawy takie jak:

 • świszczący oddech
 • duszność
 • uczucie ucisku w klatce piersiowej
 • kaszel

Koronawirus a astma – ryzyko zachorowania

Główną obawą medyczną związaną z astmą i koronawirusem SARS-CoV-2 jest jej wpływ na częstość zapadalności na COVID-19 oraz przebieg choroby. Przewlekły stan zapalny w drogach oddechowych pacjenta cierpiącego na astmę teoretycznie może zwiększać podatność komórek nabłonkowych na zakażenie koronawirusem.

Jednak z najnowszych statystyk zachorowań nie uwidacznia się trend, który mógłby wskazywać na częstsze występowanie COVID-19 wśród astmatyków. Istnieje jednak większe ryzyko zakażenia, które związane jest nie tyle z astmą i jej wpływem na płuca pacjenta, co z nawykami wynikającymi z jej objawów. Na przykład, w przypadku astmy o podłożu alergicznym często obecny jest przewlekły nieżyt nosa, który może prowadzić do częstszego dotykania tej okolicy twarzy przez pacjenta- dlatego zawsze należy pamiętać o zachowywaniu odpowiednich środków ostrożności oraz częstym dezynfekowaniu rąk.

Znaczna część osób chorujących na łagodną postać astmy nie ma postawionego klinicznie rozpoznania, jako że bardzo często choroba ta przebiega u nich w sposób łagodny. Osoby z rozpoznaną astmą w większości mają wdrożone skuteczne leczenie, dzięki któremu nie są one narażone na cięższy przebieg choroby COVID-19 w stosunku do populacji ogólnej.

Koronawirus a astma – zalecenia

Osoby cierpiące na astmę powinny rygorystycznie przestrzegać zaleceń związanych z profilaktyką COVID-19, które opierają się przede wszystkim na ograniczaniu kontaktów międzyludzkich, pozostawaniu w domu, stosowaniu maseczek chirurgicznych oraz częstej dezynfekcji dłoni z użyciem specjalistycznych środków odkażających. Powinny one także zadbać o to, aby posiadać w domu zapas leków oraz unikać sytuacji, które w ich przypadku mogą wywoływać zaostrzenie astmy (np. narażenie na specyficzne alergeny).

Ze względu na stan epidemii oraz ciężkie warunki w szpitalach dostęp do niezbędnej wówczas pomocy medycznej może być utrudniony, co może stanowić zagrożenie dla zdrowia pacjenta.

Należy jak najbardziej dokładnie oceniać swój stan zdrowia, a w przypadku zauważenia u siebie objawów, które mogłyby wskazywać na infekcję COVID-19 jak najszybciej skontaktować się ze swoim lekarzem rodzinnym. Do najczęściej pojawiających się objawów należą:

 • gorączka
 • kaszel
 • bóle głowy
 • uczucie rozbicie
 • ogólne osłabienie
 • duszności
 • utrata węchu i smaku
 • bóle mięśniowe
 • nudności

Przy występujących objawach oraz historii choroby, która mogłaby wskazywać na zakażenie lekarz zleca test, który ma na celu potwierdzenie lub wykluczenie zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2. Dalsze postępowanie medyczne (w tym decyzja o izolacji lub kwarantannie) zależne jest od otrzymanych wyników badań.

W przypadku potwierdzonego zachorowania na COVID-19 i jednocześnie obecnej przewlekłej astmie należy o tym fakcie powiadomić lekarza prowadzącego, gdyż ma to znaczący wpływ na dalsze prowadzenie pacjenta.

INFORMACJEWarto przeczytać

Koronawirus a ciąża

Koronawirus a cukrzyca

Objawy koronawirusa

Koronawirus a astma – źródła

Scroll Up