Koronawirus a grypa

COVID-19 to schorzenie układu oddechowego, które wywoływane jest przez koronawirusa SARS-CoV-2. W znacznej większości przypadków choroba przebiega w sposób bezobjawowy lub występują niecharakterystyczne objawy o niewielkim nasileniu. U niewielkiej części pacjentów może jednak dość do ciężkiego przebiegu oraz rozwoju powikłań, które stanowią zagrożenie dla zdrowia i życia chorego.

Infekcje dróg oddechowych są jednymi z najczęściej występujących wirusowych chorób infekcyjnych. Szczególnie są one powszechne w sezonie jesienno-zimowym i zimowo-wiosennym. Zazwyczaj mogą przybierać postać klasycznego przeziębienia, gdzie pomimo uciążliwości objawów nie występuje zazwyczaj ryzyko poważnego uszczerbku na zdrowiu, a choroba ustępuje samoistnie w stosunkowo krótkim czasie.

Jedną z bardziej znanych chorób wirusowych, które objawami mogą przypominać infekcję COVID-19 jest grypa. Ze względu na zmienność objawów infekcji wywoływanej przez koronawirusa SARS-CoV-2 często może zostać postawiona mylna diagnoza w przypadku różnicowania między tymi chorobami. Do pewnego potwierdzenia jednej z tych chorób wymagane jest wykonanie specjalistycznych testów, które pozwolą zidentyfikować danego wirusa w organizmie pacjenta lub też specyficzne przeciwciała, które będą pośrednio świadczyły o konkretnej infekcji.

Koronawirus a grypa - jak odróżnić? 1

Koronawirus a grypa objawy

Zarówno w grypie, jak i w COVID-19 czynnikiem etiologicznym (czyli odpowiedzialnym za rozwój choroby) są wirusy, które wykazują powinowactwo do komórek obecnych w układzie oddechowym. W przebiegu obu tych chorób może dojść do rozwoju zapalenia płuc, które charakteryzuje obecność stanu zapalnego i jego powikłań w najmniejszych strukturach tego narządu- pęcherzykach płucnych. Powikłanie to jest szczególnie niebezpieczne dla osób z dodatkowymi obciążeniami chorobowymi, które zazwyczaj są obecne u seniorów. Wiele objawów chorobowych jest podobne w obu tych schorzeniach, jednak występują między nimi pewne zauważalne różnice.

W przebiegu grypy zazwyczaj dochodzi do pełnoobjawowej manifestacji choroby- bardzo rzadko występuje postać ograniczona, z niewielkim nasileniem objawów. Cechą wspólną dla COVID-19 oraz grypy jest występowanie gorączki oraz kaszlu. Dodatkowo podczas grypy pacjent może doświadczać następujących symptomów:

Do rozwoju objawów grypy zazwyczaj dochodzi w bardzo krótkim czasie po narażeniu na kontakt z wirusem- zazwyczaj ten okres wylęgania wynosi ok. 1-2 dni. W przypadku COVID-19 czas ten może ulec znacznemu wydłużeniu, nawet do 14 dni, przy czym średnio pierwsze objawy pojawiają się ok. 5 dni po wniknięciu koronawirusa do organizmu pacjenta. Należy jednak pamiętać, że objawy COVID-19 nie zawsze będą występowały- mowa wówczas o bezobjawowym przebiegu infekcji.

Większość objawów grypy może być obecna podczas objawowej postaci COIVD-19. Cechą charakterystyczną dla infekcji koronawirusem jest jednak pogorszenie lub całkowita utrata węchu i smaku, która niezwiązana jest z niedrożnością nosa.

Koronawirus a grypa – sprawdź objawy

Koronawirus a grypa badania

Wczesne postawienie właściwej diagnozy jest niezwykle istotne w obu tych chorobach. Jest to związane zarówno z właściwym leczeniem i postępowaniem medycznym, jak i z koniecznością wdrożenia odpowiednich procedur epidemiologicznych, które mają na celu ograniczyć rozprzestrzenianie się koronawirusa SARS-CoV-2 oraz spowolnienie tempu wzrostu zachorowań w pandemii. Testami, które wykonywane są w celu rozpoznania tych schorzeń są m.in. badania molekularne z wykorzystaniem metody PCR, ocenia poziomów specyficznych przeciwciał w klasach IgM i IgG oraz tzw. szybkie testy antygenowe.

Zarówno testy antygenowe jak i badania PCR wymagają wykonania wymazu z nosogardła pacjenta. Uzyskany w taki sposób materiał jest następnie oceniany pod kątem obecności tam cząsteczek wirusa. Ten rodzaj badań charakteryzuje bardzo wysoka dokładność, jednak muszą one zostać wykonane we właściwym przedziale czasowym, gdy w górnych drogach oddechowych pacjenta nadal znajduje się odpowiednia ilość cząsteczek wirusowych, które mogą zostać wykryte.

Badania przeciwciał wykonywane są na podstawie próbki krwi pacjenta, gdzie oceniane są poziomy specyficznych przeciwciał, które powstają podczas odpowiedzi immunologicznej na kontakt z danym patogenem. Badanie to nie jest użyteczne w przypadku diagnozowania infekcji w jej wczesnych stadiach, gdyż organizm potrzebuje czasu, aby rozpocząć intensywną produkcję przeciwciał.

Ze względu na uwarunkowania związane z przeprowadzaniem tych testów oraz ewentualnym ryzykiem powikłań chorobowych, w przypadku zauważenia u siebie objawów wskazujących na infekcję dróg oddechowych należy niezwłocznie skonsultować się z lekarzem. Po zebraniu dokładnego wywiadu podejmie on decyzję co do dalszego postępowania diagnostycznego i zleci wykonanie właściwego testu, który umożliwi postawienie rozpoznania.

INFORMACJEWarto przeczytać

Koronawirus u dzieci – jakie są objawy koronawirusa u dzieci?

Objawy koronawirusa

 

Koronawirus a grypa – źródła