Objawy koronawirusa

Obecnie na świecie trwa pandemia choroby COVID-19, która wywoływana jest przez wirusa SARS-CoV-2, będącego częścią szerszej rodziny koronawirusów. Większość patogenów z tej grupy odpowiedzialna jest za choroby o łagodniejszym przebiegu, które zazwyczaj przypominają klasyczne przeziębienie.
Koronawirus SARS-CoV-2 jednak może prowadzić (w przypadkach o cięższym przebiegu, które są mniejszością występujących infekcji) do poważnych zaburzeń funkcjonowania układu oddechowego, które mogą skutkować nawet zgonem pacjenta w mechanizmie niewydolności oddechowej.

Na tego rodzaju powikłania narażone są szczególnie osoby dodatkowo obciążone innymi jednostkami chorobowymi (takimi jak m.in. przewlekłe choroby płuc, układu sercowo-naczyniowego lub choroby nowotworowe).

Szacuje się, że na ten moment na świecie zarażonych koronawirusem SARS-CoV-2 jest ponad 44 miliony osób, z czego najwięcej przypadków występuje w Stanach Zjednoczonych. W Polsce sytuacja epidemiologiczna staje się coraz bardziej zmienna, a dzienny wzrost zachorowań utrzymuje się na bardzo wysokim poziomie. Choroba COVID-19 może mieć wybitnie niecharakterystyczny przebieg, stąd też do postawienia dokładnej diagnozy niezbędne jest wykonanie specjalistycznych testów.

W celu zapobiegania dalszemu rozwojowi epidemii istotne jest, aby każdy był w stanie zauważyć u siebie niepokojące objawy, które mogłyby sugerować zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2 i podjąć odpowiednie kroki w celu szybkiego wdrożenia procesu leczniczego.

Pierwsze objawy koronawirusa

COVID-19 to jednostka chorobowa, za występowanie której odpowiedzialny jest koronawirus SARS-CoV-2. Objawy koronawirusa są bardzo niecharakterystyczne, czyli pokrywają się z licznymi innymi chorobami układu oddechowego wywoływanymi przez wirusy, jak np. grypa.

COVID-19 posiada także bardzo zróżnicowany przebieg, który u każdego pacjenta może wyglądać w pewnym stopniu inaczej. Bardzo często występuje przebieg skąpoobjawowy lub bezobjawowy. Oznacza to, że pomimo aktywnie trwającej infekcji i namnażania się cząsteczek koronawirusa w organizmie pacjenta nie wykazuje on objawów COVID-19. Mimo to dana osoba nadal może zarażać innych, u których przebieg choroby może wywoływać ciężkie komplikacje. Dlatego też konieczność izolowania osób podejrzanych o zakażenie, utrzymywanie dystansu społecznego, noszenie maseczek i stosowanie pozostałych obostrzeń epidemiologicznych.

Infekcja koronawirusem SARS-CoV-2 dotyka przede wszystkim układ oddechowy. Jak już zostało wspomniane, u większości osób objawy koronawirusa nie występują wcale lub występują w bardzo ograniczonej postaci. Pierwsze objawy koronawirusa to gorączka i kaszel. Dodatkowo z czasem mogą zacząć pojawiać się następujące objawy koronawirusa:

Objawy koronawirusa 1

Objawy koronawirusa wynikają z aktywacji układu odpornościowego pacjenta w odpowiedzi na infekcję koronawirusem. W ciężkich przypadkach dochodzi do rozwoju zapalenia płuc, w konsekwencji którego pęcherzyki płucne (w których zachodzi wymiana gazowa, czyli dostarczanie tlenu do krwi) zalewane są płynem wysiękowym, co znacznie ogranicza ich zdolność do dostarczania tlenu do krwi.

W skrajnych przypadkach płuca funkcjonują na tyle niewydolnie, że konieczne jest zastąpienie własnego oddychania pacjenta przez wentylację mechaniczną, wykonywaną za pomocą respiratora w warunkach szpitalnych.

Objawy koronawirusa u dzieci

W większości przypadków młodsi pacjenci przechodzą zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2 bez rozwijania objawów chorobowych. Jest to o tyle niebezpieczne, że są one narażone na kontakt z licznymi grupami rówieśników (np. w szkole lub na zajęciach pozalekcyjnych), co może skutkować szerzeniem się nosicielstwa bezobjawowego wirusa SARS-CoV-2 w tych grupach.

Nawet jeżeli dzieci nie są zbytnio narażone na negatywne konsekwencje tej infekcji, to mogą przenosić wirusa na swoich rodziców, dziadków czy dorosłych opiekunów. Osoby te mogą przejść chorobę COVID-19 w o wiele cięższy sposób.

Dodatkowo czasami mogą pojawić się u nich objawy koronawirusa, które nie różnią się zbytnio od objawów dotykających osoby dorosłe. Jeżeli dojdzie do rozwoju tego typu symptomów u małych dzieci (noworodków i niemowlaków) często wymagają one opieki szpitalnej.

W bardzo rzadkich przypadkach może u nich dojść do wystąpienia tak zwanego „pediatrycznego wieloukładowego zespołu zapalnego”, który wiążę się z uogólnioną, bardzo nasiloną reakcją układu odpornościowego w całym ciele. Zespół ten charakteryzuje się wieloma komplikacjami zdrowotnymi oraz względnie wysokim odsetkiem śmiertelności.

Po jakim czasie pojawiają się pierwsze objawy koronawirusa?

Każda choroba infekcyjna posiada swój okres wylęgania. Jest to czas, który upływa od momentu zakażenia do pojawienia się pierwszych objawów chorobowych. W przypadku infekcji koronawirusem SARS-CoV-2 okres jest ten względnie długi. Może wynosić od 2 dni do nawet 2 tygodni, przy średniej w okolicy 5,5 dnia. Jest to o tyle problematyczne, że nawet osoby które nie rozwinęły objawów mogą zakażać kolejne, co powoduje dalsze szerzenie się infekcji. Dlatego istotne jest izolowanie osób, które były narażone na kontakt z koronawirusem, nawet jeżeli nie wykazują one jeszcze cech klinicznych zakażenia.

Objawy koronawirusa a grypa

Ze względu na niską charakterystyczność objawów COVID-19 łatwo pomylić tę chorobę z innymi wirusowymi zakażeniami układu oddechowego, jak chociażby z grypą. Obecnie (w sezonie jesienno-zimowym) występuje szczyt zachorowań na grypę, który nakłada się na drugą falę zachorowań wywołanych koronawirusem SARS-CoV-2. Odróżnienie tych dwóch chorób od siebie jest niezwykle istotne w celu sprawnego zarządzania ochroną zdrowia i zapewniania optymalnej opieki osobom chorym.

Postawienie definitywnej diagnozy możliwe jest tylko po wykonaniu specjalistycznych testów, jednak występują pewne różnice w statystycznej częstotliwości występowania objawów obu tych chorób, które mogą w pewnym stopniu ułatwić ich różnicowanie od siebie.

Jedną z głównych różnic jest to, że grypa posiada krótszy okres inkubacji w porównaniu do COVID-19. Pierwsze objawy pojawiają się zazwyczaj w przeciągu 2-4 dni od momentu zakażenia, gdzie obajwy koronawirusa mogą rozwijać się nawet do 2 tygodni. Dodatkowo objawy grypy zazwyczaj występują nagle i z dużym nasileniem, postać skąpoobjawowa występuje stosunkowo rzadko, w przeciwieństwie do zakażenia koronawirusem.

Kaszel, gorączka i ogólne uczucie rozbicia są charakterystyczne dla obu tych chorób. Dodatkowo w grypie występują:

Te symptomy obecne są u względnie małej części osób zakażonych SARS-CoV-2. W przebiegu grypy zazwyczaj nie dochodzi do rozwinięcia się duszności i niewydolności płucnej, a utrata węchu i smaku może wynikać z niedrożności nosa, jednak ustępuje ona szybko po zakończeniu infekcji.

Objawy koronawirusa – sprawdź swoje objawy

Test na koronawirusa

Postawienie dokładnej diagnozy COVID-19 jest niemożliwe bez potwierdzenia za pomocą specjalistycznych badań diagnostycznych. Obecnie wykonuje się dwa rodzaje testów:

Oba te testy posiadają swoje wady i zalety oraz wiążą się z nimi pewne ograniczenia.

Test na koronawirusa PCR wykonywany jest na podstawie wymazu z nosogardła pobieranego przez wykwalifikowanego pracownika laboratoryjnego. Ten wymaz (zawierający komórki nabłonkowe z układu oddechowego pacjenta) następnie poddawany jest specjalistycznym procedurom diagnostycznym, które mają na celu wyizolowanie i namnożenie (amplifikację) obecnego tam ewentualnie materiału genetycznego koronawirusa SARS-CoV-2 w procesie reakcji PCR.

Jest to badanie, które charakteryzuje się wysoką czułością i swoistości. Może zostać wykonane już na wczesnych etapach trwania infekcji, nawet zanim pojawią się pierwsze objawy COVID-19.

Objawy koronawirusa 2

BADANIE PRZECIWCIAŁ ANTY-SARS-COV-2 IGG + IGM

CENA: 220 zł


KUP ONLINE

Testy serologiczne wykonywane są na podstawie próbki krwi żylnej pacjenta i oceniają one obecność tam specyficznych przeciwciał skierowanych przeciwko koronawirusowi SARS-CoV-2.

Przeciwciała to białka produkowane przez układ odpornościowy gospodarza w odpowiedzi na kontakt organizmu z danym patogenem. Występują one w kilku rodzajach nazywanych podklasami- zazwyczaj oceniane są podklasy IgM i IgG.

Badanie nie może być wykonane na wczesnych etapach zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2, jako że musi upłynąć określony czas od kontaktu, aby układ immunologiczny zdążył rozpocząć produkcję przeciwciał. W przeciwieństwie do testu PCR może ono także wykrywać infekcję, która już została zakończona w przeszłości, jako że specyficzne przeciwciała utrzymują się w krwiobiegu przez dłuższy czas po ustąpieniu objawów chorobowych.

Objawy koronawirusa 2

BADANIE GENETYCZNE W KIERUNKU SARS-COV-2 RT-PCR

CENA: 450 zł


KUP ONLINE

INFORMACJEWarto przeczytać

Koronawirus u dzieci – jakie są objawy koronawirusa u dzieci?

Koronawirus a ciąża

Koronawirus a cukrzyca

Objawy koronawirusa – źródła