Test na koronawirusa PCR

Dowiedz się więcej

Test na koronawirusa PCR


CO WYKRYWA?


Badanie wykrywa obecność wirusa SARS-CoV-2 w wymazie z gardła lub nosogardzieli.

CO MÓWIĄ WYNIKI?


Wynik dodatni: rozpoznanie zakażenia

Wynik ujemny: nie wyklucza zakażenia – w niektórych sytuacjach konieczne jest jego powtórzenie

Badanie molekularne, zwane także genetycznym, polega na wykrywaniu konkretnego materiału genetycznego (np. pochodzącego z obcego mikroorganizmu) w danym materiale biologicznym. Najbardziej znaną metodą z tej grupy jest RT-PCR (łańcuchowa reakcja polimerazy w czasie rzeczywistym). Materiałem do badania jest wymaz gardła lub nosogardzieli.

Koronawirus ma wewnątrz swojej cząsteczki geny, które warunkują produkcję białek niezbędnych do jego budowy. Dzięki nim, ma również możliwość ataku i namnażania się w komórkach ludzkiego organizmu. Jeśli do tego dojdzie, można odróżnić materiał genetyczny specyficzny dla patogenu od tego występującego u każdego człowieka. Wykrycie genów charakterystycznych tylko dla COVID-19 w tkankach za pomocą RT-PCR służy do określenia, czy badana osoba w danym momencie znajduje się w fazie aktywnej infekcji wirusem.

Wirus COVID-19 jest wyjątkowo zakaźny, to znaczy, że jedna chora osoba może przenieść go na wiele innych. Ze względu na to, że patogen ma duży potencjał do rozprzestrzeniania się, pandemia SARS-CoV-2 stanowi obecnie duży problem zdrowia publicznego i wyzwanie dla specjalistów epidemiologów. Stąd tak ważne jest wczesne wykrywanie zakażeń w populacji i śledzenie ich przebiegu.

Dodatkowo, badanie RT-PCR jest szczególnie przydatne w wykrywaniu wczesnego zakażenia, gdyż układ odpornościowy organizmu na tym etapie może jeszcze nie produkować białek skierowanych przeciwko wirusowi.

Kiedy należy wykonać test na koronawirusa PCR?


Test na koronawirusa PCR zalecany jest w następujących przypadkach:

  • wykluczenie lub potwierdzenie obecności aktywnej infekcji COVID-19, w przypadku obserwowania charakterystycznych objawów z układu oddechowego lub ich braku,
  • historia kontaktu z osobą z potwierdzonym lub prawdopodobnym COVID-19,
  • uzyskanie dodatniego wyniku badań serologicznych lub antygenowych na koronawirusa.

Kto powinien wykonać test na koronawirusa PCR?


Test na koronawirusa PCR skierowany jest do osób które:

  • mają objawy charakterystyczne dla infekcji COVID-19 takie jak: gorączka, duszności, ból w klatce piersiowej, suchy kaszel, osłabienie, utrata węchu i/lub smaku,
  • są hospitalizowane z powodu ciężkich powikłań ze strony układu oddechowego (problemów z oddychaniem), a do tej pory nie odkryto ich przyczyny,
    miały bliską styczność (w odległości mniejszej niż 2m przez co najmniej 15 minut) z osobą zakażoną w ostatnich 14 dniach,
  • chcą zweryfikować wynik badania serologicznego, jeśli sugerował on istnienie toczącego się zakażenia (potwierdził obecność specyficznych przeciwciał skierowanych przeciwko COVID-19, zwłaszcza w klasie IgM),
  • nie odnotowują objawów infekcji wirusem, ale pragną profilaktycznie wykluczyć jego obecność w organizmie, zwłaszcza, jeśli znajdują się w grupie ryzyka powikłań (posiadają choroby współistniejące np. nadciśnienie, cukrzycę, otyłość),

Test na koronawirusa PCR skierowany jest również do osób podróżujących przekraczających granicę pewnych państw, personelu medycznego lub przedstawicieli zawodów często narażonych na czynniki zakaźne.

WYKONAJ BADANIE PCR
KUP ONLINE

Test na koronawirusa PCR WYNIKI


Wynik pozytywny wskazuje na obecność w analizowanej próbce RNA SARS-COV-2, co sugeruje rozpoznanie COVID-19. Osoba z potwierdzonym zakażeniem jest najprawdopodobniej silnie zakaźna i powinna zostać odizolowana od innych przez co najmniej 14 dni, a w przypadku gorszego samopoczucia lub dużego nasilenia objawów, musi skontaktować się z najbliższą stacją sanitarno-epidemiologiczną lub oddziałem zakaźnym. Należy też poinformować pracodawcę i wszystkie osoby z bliskiego kontaktu.

W przypadku wyniku dodatniego, badanie RT-PCR należy powtarzać co 7 dni aż do uzyskania wyniku ujemnego. Wtedy wskazane jest jeszcze jedno wykonanie testu po 24h. Dopiero wtedy można potwierdzić, że wirus z pewnością został wyeliminowany z organizmu.

Wynik negatywny wskazuje na brak w analizowanej próbce RNA SARS-COV-2. Nie można jednak wykluczyć obecności nowego zakażenia koronawirusem w niedalekiej przyszłości. Istnieje również ryzyko uzyskania wyniku fałszywie ujemnego, czyli nie wykrycia rzeczywiście toczącej się infekcji. Dzieje się tak, gdy próbki do badania zostaną pobrane w niewłaściwy sposób lub zbyt wcześnie w przebiegu infekcji, a później są źle przechowywane.

WAŻNE

Test na koronawirusa PCR – wynik w języku angielskim


Wynik badania wydawany jest w języku polskim lub języku angielskim bez dodatkowych opłat.

Test na koronawirusa PCR 1

BADANIE GENETYCZNE W KIERUNKU SARS-COV-2 RT-PCR

CENA: 398,99 zł


KUP ONLINE
Scroll Up