Wariant delta czym jest?

Koronawirus SARS-CoV-2, który odpowiedzialny jest za wywoływanie choroby COVID-19 (tak jak wszystkie inne wirusy) posiada skłonność do losowych mutacji. Podczas tego procesu dochodzi do pojawienia się zmian w materiale genetycznym patogenu, które prowadzą do rozwoju nowych cech koronawirusa.

Wariant delta koronawirusa SARS-CoV-2 to odmiana, która ostatnimi czasy budzi największe zaniepokojenie w kontekście światowej pandemii COVID-19. Na ten moment najwięcej nowych przypadków zachorowania na COVID-19 wywoływane jest przez odmianę delta, która ze względu na miejsce wykrycia bywa także nazywana wariantem indyjskim.

Dokładne szczegóły przebiegu choroby COVID-19 wywoływanej przez wariant delta oraz ewentualne różnice między infekcjami wywoływanymi przez poszczególne odmiany koronawirusa nadal są przedmiotem intensywnych badan naukowców na całym świecie. Nie ulega jednak wątpliwości, że nadal najbardziej skuteczną metodą ochrony przed ciężkim przebiegiem zakażenia oraz rozwojem ewentualnych powikłań jest szerokie stosowanie szczepień ochronnych przeciwko COVID-19.

Wariant delta koronawirusa SARS-CoV-2 – co to jest?

Po wniknięciu do organizmu gospodarza cząsteczki wirusa rozpoczynają procesy namnażania się, w wyniku których powstaje wiele kopii danego patogenu. Późniejszym zadaniem wirusów będzie zakażenie kolejnych organizmów. Podczas procesów tworzenia kolejnych kopii może jednych dochodzić do spontanicznych zmian w materiale genetycznym. To właśnie materiał genetyczny odpowiada zarówno za regulowanie funkcjonowania całości patogenu, jak i za poszczególne elementy jego budowy. Tego typu losowe zmiany nazywane są mutacjami. Ich efekty mogą być korzystne lub niekorzystne dla danego wirusa. W przypadku pojawienia się zmian, które będą prowadziły do zwiększenia szans patogenu na zakażanie kolejnych osobników odsetek chorób wywoływanych przez dany wariant wirusa będzie stale wzrastał.

Pierwsze przypadki choroby COVID-19 wywoływanej przez wariant delta koronawirusa zostały zaobserwowane w Indiach pod koniec 2020 roku. W wyniku spontanicznej zmiany w materiale genetycznym koronawirusa SARS-CoV-2 doszło do zmian w budowie białka S obecnego na powierzchni patogenu. Prowadzi to do zwiększonej zakaźności tej odmiany koronawirusa oraz do zmniejszonej skuteczności obrony immunologicznej nabytej w wyniku zakażeniami wywoływanymi przez poprzednie warianty tego patogenu. Szacuje się, że wariant delta jest o 50-70% bardziej zakaźny w porównaniu z poprzednimi odmianami koronawirusa wywołującego COVID-19.

Wariant delta objawy

Choroba COVID-19 wywoływana przez wariant delta koronawirusa SARS-CoV-2 może różnić się przebiegiem od zakażenia wywoływanego przez inne odmiany tego patogenu. Do tej pory, w przypadku objawowej postaci COVID-19, często obserwowano dolegliwości takie jak m.in. zaburzenia węchu i smaku, kaszel oraz duszność. W przypadku objawowego zakażenia wariantem delta koronawirusa u pacjentów zazwyczaj pojawiają się dolegliwości typowe dla ciężkiej postaci przeziębienia, takie jak:

U niektórych pacjentów dodatkowo mogą pojawić się także m.in. nudności, wymioty, zaburzenia apetytu, bóle brzucha oraz ból mięśni i stawów. W przypadku zauważenia u siebie tego typu dolegliwości należy jak najszybciej udać się do lekarza w celu ustalenia ich przyczyny.

Ze względu na znaczne podobieństwo objawów choroby COVID-19 wywołanej przez wariant delta do objawów innych, częstych chorób wirusowych zaleca się niezwłoczne przeprowadzenie testów w kierunku zakażenia koronawirusem. Dzięki odpowiedzialnemu postępowaniu w tym zakresie możliwe jest spowolnienie postępu pandemii oraz ochrona ogółu społeczeństwa przez poważnymi następstwami zdrowotnymi COVID-19.

Niezależnie od własnego samopoczucia zawsze należy przestrzegać zaleceń sanitarno-epidemiologicznych związanych m.in. z noszeniem maseczek chirurgicznych w miejscach publicznych, zachowywaniem właściwego dystansu społecznego oraz regularnym myciem i dezynfekcją dłoni. W przypadku braku poważnych przeciwwskazań zdrowotnych należy także jak najszybciej skorzystać z możliwości szczepienia ochronnego przeciw COVID-19, gdyż na ten moment jest to najbardziej skuteczna metoda walki z tą chorobą.

Wariant delta a szczepienia

Wariant delta koronawirusa SARS-CoV-2 cechuje się wyższą odpornością zarówno na przeciwciała wytworzone w procesie przechorowania COVID-19, jak i na przeciwciała poszczepienne. Należy zaznaczyć, że o wiele bardziej narażone na ciężki przebieg choroby COVID-19 są osoby, które nie przyjęły w ogóle szczepienia ochronnego oraz te, które do tej pory przyjęły tylko jedną dawkę preparatu. Obecnie szacuje się, że pierwsza dawka szczepienia ochronnego zapewnia zabezpieczenie przed objawową postacią choroby w 33%. Po przyjęciu obu dawek odporność wzrasta do 60-90% (zależnie od zastosowanego preparatu). Liczby te opisują jednak ochronę przed wystąpieniem objawów. Szczepionki przeciw COVID-19 nadal zapewniają bardzo wysoki stopień ochrony przed rozwojem ciężkich powikłań oraz koniecznością hospitalizacji pacjenta.

W przypadku pełnego cyklu szczepień w kontekście wariantu delta koronawirusa SARS-CoV-2 ochrona ta wynosi ok. 92-96%. Z tego powodu, niezależnie od dominującego obecnie wariantu tego patogenu należy jak najszybciej zaszczepić większość populacji, gdyż przyczyni się to zarówno do ochrony osób zaszczepionych, jak i znacząco zmniejszy ryzyko zakażenia dla osób, które ze względu na przeciwwskazania medyczne nie mogą skorzystać ze szczepienia ochronnego. Warto pamiętać, że stosowane obecnie preparaty nie są w stanie wywołać choroby COVID-19, jako że nie zawierają w sobie pełnych cząsteczek wirusa. Dodatkowo najczęstsze objawy uboczne szczepienia (tzw. NOP, czyli niekorzystne odczyny poszczepienne, jak np. ból w miejscu podania szczepionki, gorączka, ból głowy) są krótkotrwałe i w przeciwieństwie do zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 nie stanowią jakiegokolwiek zagrożenia dla zdrowia i życia pacjenta.

Wariant delta dzieci

Podczas pierwszych wzrostów zakażeń wariantem delta koronawirusa SARS-CoV-2 podejrzewano, że może być on bardziej niebezpieczny dla pacjentów pediatrycznych (w porównaniu z poprzednimi odmianami tego patogenu). Na ten moment nie istnieją jednak wystarczające dane, aby potwierdzić tego rodzaju obawy. Zwiększona ilość zakażeń wariantem delta wśród populacji pediatrycznej najprawdopodobniej wynika z niższej wyszczepialności tej grupy pacjentów, w porównaniu z populacją dorosłą. Niezależnie od dokładnego podtypu patogenu wywołującego COVID-19, ciężki przebieg tej choroby nadal jest niezwykle rzadki wśród dzieci.

Zawsze należy jednak mieć na uwadze ryzyko późnego rozwoju PIMS, czyli wieloukładowego pediatrycznego zespołu zapalnego. Narażone na to schorzenie są dzieci, które w przeszłości przeszły infekcję COVID-19, niezależnie od stopnia nasilenia objawów podstawowych. W przypadku rozwoju wysokiej gorączki oraz szybkiego pogorszenia się stanu ogólnego dziecka należy jak najszybciej udać się do lekarza w celu ustalenie przyczyn tych symptomów.

INFORMACJEPrzeczytaj również:

Objawy koronawirusa

Koronawirus a ciąża

Koronawirus a cukrzyca

Koronawirus a grypa – jak odróżnić?

Źródła: